appcmd restore backup…Access is denied- IIS 7

Podczas wykonywania appcmd restore backup ‘backup_name’
pojawia się błąd:

ERROR ( hresult:80070005, message:Command execution failed. Access is denied.

Spowodowane jest to ustawieniem atrybu ‘tylko do odczytu’ na jednym z plików konfiguracyjnych IIS’a.
W moim przypadku był to rewrite_schema.xml.
Wystarczy wykonać: 
attrib -r %windir%system32inetsrvconfigschemarewrite_schema.xml
i ponownie restore.