Połączenie z FTPS przy użyciu WinSCP z cmd

Przy pomocy prostego narzędzia ‘winscp.com’, można w prosty sposób połączyć się ze zdalnym ftps’em
( FTP over SSL) z Windows’owego command line.
Należy oczywiście wcześniej zainstalować WinSCP. Domyślnie program instaluje się w “C:Program Files (x86)WinSCP”.
‘winscp.com’ wymaga bezwzględnie winscp.exe, i oba pliki muszą znajdować się w tej samej lokalizacji.

Należy utworzyć dwa pliki: plik z parametrami (.txt) i wykonywalny (.bat):
1. plik .txt (np: ftps_par.txt):
option batch continue
option confirm off
#nazwa sesji/połączenia (zamiast connect_to_ftp) zdefiniowanego w WinSCP
open connect_to_ftp
#przejście do lokalnego katalogu, do którego wrzucamy pliki z ftps’a
lcd D:TEST
#synchronizacja lokalna ze serwerem zdalnym-tylko nowe pliki.
synchronize local -criteria=time
#ścieżka do lokalnego katalogu, który synchronizujemy z ftps’em
synchronize local D:TEST /
exit

2. plik .bat
#Podać ścieżkę do pliku winscp.com oraz ścieżkę do pliku txt z parametrami
“C:Program Files (x86)WinSCPwinscp.com” /script=D:sciezkadoparametrowftps_par.txt

W ten sposób przygotowany jest prosty skrypt pobierający z ftps’a, który oczywiście można wrzucić do schedulera

2 Comments

Comments are closed.