Authentication Manager

RSA Authentication Manager 7.1- integracja z LDAP

1. Zdefiniowanie Identity Source: – Logowanie do RSA Security Operations Console; – z Menu wybieramy Deployment Configuration- IDentity Source- Add New Wprowadzamy nazwę źródła; Typ- Microsoft Active Direcotry; Directory URL- ldap://nazwa_domeny; szyfrowany AD: ldaps://nazwa_domeny; Directory User ID- użytkownik do połaczenia; hasło Directory User ID; Klikamy ‘Test Connection’; Jeśli test połączenia wykonał się poprawnie przechodzimy dalej klikając ‘Next’. Uzupełniamy wymagane pola: […]

Read More