Other

RSA SecurID Software Token Converter- token na Androida

W poprzednim poście RSA Authentication Manager 7.1- integracja z LDAP pokazałem jak utworzyć plik .sdtid potrzebny do zaimportowania np. w aplikacji RSA SecurID Software Token ver. 4.1.1.836 Jest to wersja dla systemów Windows. Natomiast jeśli chcielibyśmy korzystać z aplikacji software token na Androida, wtedy należy podesłać użytkownikowi zamiast pliku .sdtid,  odpowiednio przygotowany URL. Taki URL w łatwy […]

Read More

RSA Authentication Manager 7.1- integracja z LDAP

1. Zdefiniowanie Identity Source: – Logowanie do RSA Security Operations Console; – z Menu wybieramy Deployment Configuration- IDentity Source- Add New Wprowadzamy nazwę źródła; Typ- Microsoft Active Direcotry; Directory URL- ldap://nazwa_domeny; szyfrowany AD: ldaps://nazwa_domeny; Directory User ID- użytkownik do połaczenia; hasło Directory User ID; Klikamy ‘Test Connection’; Jeśli test połączenia wykonał się poprawnie przechodzimy dalej klikając ‘Next’. Uzupełniamy wymagane pola: […]

Read More

URL Rewrite i mod_rewrite

Stron z opisami i przykładami składni dla URL Rewrite (IIS) i mod_rewrite (apache) jest sporo, więc nie ma co pisać na nowo. Poniżej linki z przykładami i omówieniem: IIS URL Rewrite Module user friendly URL apache htacces rewrites- tricks and tips htaccess rewrite rules A tutaj linki do generatorów: url rewrite generator mod_rewrite generator

Read More

Windows x64 i Oracle Forms6i

W ostatnim czasie konfigurowałem serwery terminalowe 64-bitowe, udostępniające aplikację Forms’ową w wersji (niestety jeszcze) 6i. Jak wiadomo Oracle Forms ‘dedykowane’ są dla systemów 32 bitowych, jednak przy drobnych zabiegach kosmetycznych można je uruchomić na platformie x64. Pamiętać tylko należy, że w takiej sytuacji nie ma co liczyć na support Oracle. Tak jak instalacja formatek przebiega bez problemu, tak […]

Read More