Windows 2008

Disk partition alignment for SQL Server 2008

DISKPART> list disk   Disk ###  Status          Size        Free        Dyn     Gpt   ——–    ————-      ——-      ——-       —       —   Disk 0    Online            136 GB      0 B   Disk 1    Online            600 GB   600 GB   Disk 2    Reserved       200 GB  1024 KB   Disk 3    Reserved       100 GB  1024 KB   Disk 4    Reserved       50 […]

Read More

Multiple Instances of Distributed Transaction Coordinator (DTC) on a Windows Server Failover Cluster 2008

Below you can find great article ‘How to’ configure multiple instances of MSDTC on Windows Servers 2008 failover cluster. http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2009/02/18/how-to-configure-multiple-instances-of-distributed-transaction-coordinator-dtc-on-a-windows-server-failover-cluster-2008.aspx

Read More

appcmd restore backup…Access is denied- IIS 7

Podczas wykonywania appcmd restore backup ‘backup_name’ pojawia się błąd: ERROR ( hresult:80070005, message:Command execution failed. Access is denied. Spowodowane jest to ustawieniem atrybu ‘tylko do odczytu’ na jednym z plików konfiguracyjnych IIS’a. W moim przypadku był to rewrite_schema.xml. Wystarczy wykonać:  attrib -r %windir%system32inetsrvconfigschemarewrite_schema.xml i ponownie restore.

Read More

Zdalna instalacja SQL Server 2008 Enterprise R2 x64

Temat poruszany na różnych forach niejednokrotnie i ostatnio mi się przytrafił: instalacja Sql Server 2008 R2 Enterprise x64 na serwerze Windows 2008 R2 Enterprise x64 (stand-alone) przebiegła bez najmniejszych problemów. Od razu zaznaczam, że instalację robiłem po RDP z mapowaniem lokalnego napędu (z instalką sql’a) na zdalną maszynę. Jak napisałem wyżej, z  postawieniem silnika i […]

Read More