WIndows 2008R2

Multiple Instances of Distributed Transaction Coordinator (DTC) on a Windows Server Failover Cluster 2008

Below you can find great article ‘How to’ configure multiple instances of MSDTC on Windows Servers 2008 failover cluster. http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2009/02/18/how-to-configure-multiple-instances-of-distributed-transaction-coordinator-dtc-on-a-windows-server-failover-cluster-2008.aspx

Read More

IIS 7- SSL i Host Header

Co jeśli na jednym IP i porcie wystawiamy kilka site’ów i dodatkowo chcemy użyć jednego certyfikatu? Załóżmy, że mamy dwa site’y: site1.domena.com i site2.domena.com Certyfikat wystawiony dla site1.domena.com. Dla site1, SSL działa bez zastrzeżeń. A co jeśli będziemy chcieli przypisać ten certyfikat do site2.domena.com? Najpierw krótko o tym co się dzieję z żadaniem o taka […]

Read More