vconfig.pl

RSA SecurID Software Token Converter- token na Androida

W poprzednim poście RSA Authentication Manager 7.1- integracja z LDAP pokazałem jak utworzyć plik .sdtid potrzebny do zaimportowania np. w aplikacji RSA SecurID Software Token ver. 4.1.1.836 Jest to wersja dla systemów Windows. Natomiast jeśli chcielibyśmy korzystać z aplikacji software token na Androida, wtedy należy podesłać użytkownikowi zamiast pliku .sdtid,  odpowiednio przygotowany URL. Taki URL w łatwy […]

Read More

RSA Authentication Manager 7.1- integracja z LDAP

1. Zdefiniowanie Identity Source: – Logowanie do RSA Security Operations Console; – z Menu wybieramy Deployment Configuration- IDentity Source- Add New Wprowadzamy nazwę źródła; Typ- Microsoft Active Direcotry; Directory URL- ldap://nazwa_domeny; szyfrowany AD: ldaps://nazwa_domeny; Directory User ID- użytkownik do połaczenia; hasło Directory User ID; Klikamy ‘Test Connection’; Jeśli test połączenia wykonał się poprawnie przechodzimy dalej klikając ‘Next’. Uzupełniamy wymagane pola: […]

Read More

IIS 7- SSL i Host Header

Co jeśli na jednym IP i porcie wystawiamy kilka site’ów i dodatkowo chcemy użyć jednego certyfikatu? Załóżmy, że mamy dwa site’y: site1.domena.com i site2.domena.com Certyfikat wystawiony dla site1.domena.com. Dla site1, SSL działa bez zastrzeżeń. A co jeśli będziemy chcieli przypisać ten certyfikat do site2.domena.com? Najpierw krótko o tym co się dzieję z żadaniem o taka […]

Read More

Połączenie z FTPS przy użyciu WinSCP z cmd

Przy pomocy prostego narzędzia ‘winscp.com’, można w prosty sposób połączyć się ze zdalnym ftps’em ( FTP over SSL) z Windows’owego command line. Należy oczywiście wcześniej zainstalować WinSCP. Domyślnie program instaluje się w “C:Program Files (x86)WinSCP”. ‘winscp.com’ wymaga bezwzględnie winscp.exe, i oba pliki muszą znajdować się w tej samej lokalizacji. Należy utworzyć dwa pliki: plik z […]

Read More

URL Rewrite i mod_rewrite

Stron z opisami i przykładami składni dla URL Rewrite (IIS) i mod_rewrite (apache) jest sporo, więc nie ma co pisać na nowo. Poniżej linki z przykładami i omówieniem: IIS URL Rewrite Module user friendly URL apache htacces rewrites- tricks and tips htaccess rewrite rules A tutaj linki do generatorów: url rewrite generator mod_rewrite generator

Read More

appcmd restore backup…Access is denied- IIS 7

Podczas wykonywania appcmd restore backup ‘backup_name’ pojawia się błąd: ERROR ( hresult:80070005, message:Command execution failed. Access is denied. Spowodowane jest to ustawieniem atrybu ‘tylko do odczytu’ na jednym z plików konfiguracyjnych IIS’a. W moim przypadku był to rewrite_schema.xml. Wystarczy wykonać:  attrib -r %windir%system32inetsrvconfigschemarewrite_schema.xml i ponownie restore.

Read More

Windows x64 i Oracle Forms6i

W ostatnim czasie konfigurowałem serwery terminalowe 64-bitowe, udostępniające aplikację Forms’ową w wersji (niestety jeszcze) 6i. Jak wiadomo Oracle Forms ‘dedykowane’ są dla systemów 32 bitowych, jednak przy drobnych zabiegach kosmetycznych można je uruchomić na platformie x64. Pamiętać tylko należy, że w takiej sytuacji nie ma co liczyć na support Oracle. Tak jak instalacja formatek przebiega bez problemu, tak […]

Read More

Serwer Terminali z zaufanej domeny – uprawnienia do uwierzytelniania na komputerze

Scenariusz: – serwer terminali oparty na Windows Server 2003, będący w domenie A. – użytkownicy łączący się z terminalem są użytkownikami domeny B. Podczas logowania usera domainB/username do serwera pojawia się komunikat: The machine you are logging onto is protected by an authentication firewall.  The specified account is not allowed to authenticate to the machine. […]

Read More