vxrail

Poland VMUG – 26.03.2020

Zapraszam wszystkich na pierwszy w tym roku spotkanie Poland VMUG, które odbędzie się 26 marca 2020. W związku z obecną sytuacją, spotkanie odbędzie się online. Będę miał okazję opowiedzieć o rozwiązaniu jakim jest VCF on VxRail – jak wygląda integracja VMware VCF software stack’a z platforma HCI DellEMC VxRail. Kliknij tutaj żeby się zarejestrować.

Read More

VxRail Manager Plugin 4.7.300 in Failed status- how to register correctly with vCenter.

It may happened that VxRail plugin wasn’t loaded into vCenter correctly and it’s in ‘Failed’ status. In my case the error was: Error downloading plug-in. Make sure that the URL is reachable and the registered thumbprint is correct. sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.build(SunCertPathBuilder.java:141) In /var/log/mystic/connectors-cluster.log on VxRail Manager some […]

Read More