RSA SecurID Software Token Converter- token na Androida

W poprzednim poście RSA Authentication Manager 7.1- integracja z LDAP pokazałem jak utworzyć plik .sdtid potrzebny do zaimportowania np. w aplikacji RSA SecurID Software Token ver. 4.1.1.836
Jest to wersja dla systemów Windows.
Natomiast jeśli chcielibyśmy korzystać z aplikacji software token na Androida, wtedy należy podesłać użytkownikowi zamiast pliku .sdtid,  odpowiednio przygotowany URL. Taki URL w łatwy sposób można przygotować dzięki narzędziu RSA SecurID Software Token Converter. Jest to narzędzie wiersza poleceń, które zamienia dane tokenu softwarowego, zawarte w pliku sdtid, z formatu XML na CTF (Compressed Token Format). CTF to ciag 81 cyfr.
 Narzędzie wpiera 128 bitowe (AES) tokeny software’owe.

Składnia polecenia wyglada następujaco:

C:path_nameTokenConverter.exe filename.sdtid -android

Jeśli plik sdtid został zabezpieczniy hasłem, wówczas należy użyć dodatkowo opcję -p password

C:path_nameTokenCOnverter.exe filename.sdtid -android -p password

Jako wynik polecenie otrzymamy:

http://127.0.0.1/securid/ctf?ctfData=200170000300572458760165772657732067311631716424243040147110520050357963216700053

Tak przygotowane dane tokenu importujemy do aplikacji na naszym Androidzie.