Microsoft

How to map a instance of MSDTC to a instance of MSSQL Server

How map a Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) resource to an application that uses failover clusters such MSSQL Server, Exchange or MSMQ: msdtc -tmMappingSet -name <MappingName> -service <SQLServerServiceName> -ClusterResourceName <MSDTCResourceName> To map MSSQLinstancename_1 to DTC resource in the same service or application group following command should be run: Msdtc –tmMappingSet –name Mapping1 –service MSSQLinstancename_1 –ClusterResourceName […]

Read More

Disk partition alignment for SQL Server 2008

DISKPART> list disk   Disk ###  Status          Size        Free        Dyn     Gpt   ——–    ————-      ——-      ——-       —       —   Disk 0    Online            136 GB      0 B   Disk 1    Online            600 GB   600 GB   Disk 2    Reserved       200 GB  1024 KB   Disk 3    Reserved       100 GB  1024 KB   Disk 4    Reserved       50 […]

Read More

Multiple Instances of Distributed Transaction Coordinator (DTC) on a Windows Server Failover Cluster 2008

Below you can find great article ‘How to’ configure multiple instances of MSDTC on Windows Servers 2008 failover cluster. http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2009/02/18/how-to-configure-multiple-instances-of-distributed-transaction-coordinator-dtc-on-a-windows-server-failover-cluster-2008.aspx

Read More

error Windows Management Instrumentation ID No: 8004100e

Error during  start of Message Tracking Center service in Microsoft Exchange 2000:“An error occurred during a call to Windows Management Instrumentation ID No: 8004100e” In this case you should recompile the .mof files that are the mechanism by which the WMI class information is written to the WMI repository.  Just run: And then run the Microsoft […]

Read More

IIS 7- SSL i Host Header

Co jeśli na jednym IP i porcie wystawiamy kilka site’ów i dodatkowo chcemy użyć jednego certyfikatu? Załóżmy, że mamy dwa site’y: site1.domena.com i site2.domena.com Certyfikat wystawiony dla site1.domena.com. Dla site1, SSL działa bez zastrzeżeń. A co jeśli będziemy chcieli przypisać ten certyfikat do site2.domena.com? Najpierw krótko o tym co się dzieję z żadaniem o taka […]

Read More

Połączenie z FTPS przy użyciu WinSCP z cmd

Przy pomocy prostego narzędzia ‘winscp.com’, można w prosty sposób połączyć się ze zdalnym ftps’em ( FTP over SSL) z Windows’owego command line. Należy oczywiście wcześniej zainstalować WinSCP. Domyślnie program instaluje się w “C:Program Files (x86)WinSCP”. ‘winscp.com’ wymaga bezwzględnie winscp.exe, i oba pliki muszą znajdować się w tej samej lokalizacji. Należy utworzyć dwa pliki: plik z […]

Read More

appcmd restore backup…Access is denied- IIS 7

Podczas wykonywania appcmd restore backup ‘backup_name’ pojawia się błąd: ERROR ( hresult:80070005, message:Command execution failed. Access is denied. Spowodowane jest to ustawieniem atrybu ‘tylko do odczytu’ na jednym z plików konfiguracyjnych IIS’a. W moim przypadku był to rewrite_schema.xml. Wystarczy wykonać:  attrib -r %windir%system32inetsrvconfigschemarewrite_schema.xml i ponownie restore.

Read More